สถานที่ท่องเที่ยวในเหมืองปิล็อก

4.เขาช้างเผือก

เขาช้างเผือก

เขาช้างเผือกอยู่ในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เป็นเขาที่เชื่อว่าอยู่ในรายการเขาที่นักปีนเขาต้องการพิชิต สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,249 เมตร ระยะทางจากหมู่บ้านอีต่องประมาณ 8 -9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-5 ชั่วโมง แล้วแต่กำลังขา เส้นทางสลับทุ่งหญ้าคาและป่าเบญจพรรณ การเดินทางไม่ยากเท่าที่ควร เนื่องจากมีบางช่วงที่เป็นเส้นทางเดินรถตั้งแต่สมัยเหมืองแร่ยังรุ่งเรือง บางช่วงลัดเลาะไปตามไหล่เขา บางช่วงต้องเดินขึ้นเนินที่สูงชันสลับกับทางลงที่ชัน จึงต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควร มีช่วงที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการปีนคือบริเวณที่เรียกว่าสันคมมีด ซึ่งเป็นช่วงที่แคบที่สุดของเขา  อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจะประกาศเปิดให้ปีนประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน จนถึงประมาณปลายเดือนมกราคม หรือปลายเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากต้องดูสถานการณ์ของไฟป่าซึ่งจะมีทุกปี ผู้ที่จะต้องการปีนเขาช้างเผือกต้องคอยตรวจสอบกับทางอุทยาน ฯว่าจะประกาศเปิดให้ปีนช่วงไหน และจำกัดนักปีนเขาประมาณ 60 ท่านต่อวัน ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเพราะต้องไปนอนค้างที่บริเวณที่ตั้งแค้มป์ 1 คืน จะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูแลการเดินทาง ที่สำคัญการที่จะพิชิตเขาช้างเผือกนั้นไม่ยาก แต่ที่ยากที่สุดคือการโทรศัพท์มาจองคิวปีนเขานั่นเอง การจัดคิวการจองที่ยังไม่ดีนักทำให้นักปีนเขาพลาดโอกาสและต้องรอปีถัดไป

ที่พักเหมืองปิล็อก วิวเขาช้างเผือก บรรยากาศบ้านสวน อากาศสดชื่น เย็นสบาย เหมาะสำหรับมาพักผ่อน