สถานที่ท่องเที่ยวในเหมืองปิล็อก

3.ช่องมิตรภาพ  เนินเสาธง
ช่องมิตรภาพเป็นช่องเขาติดชายแดนไทย-เมียนมาร์ (พม่า) สมัยก่อนเป็นที่ตั้งของกะเหรี่ยงภายหลังที่ถูกทางการเมียนมาร์ เข้าตีจนสามารถขับไล่ชาวกะเหรี่ยงออกไปจากพื้นที่ จึงเป็นที่ตั้งของทหารเมียนมาร์ สามารถไปเที่ยวชมวิวได้ครับ ซึ่งยังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และเป็นจุดรับก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ส่งต่อไปจังหวัดราชบุรีเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระเเสไฟฟ้าให้ประเทศไทย

ที่พักเหมืองปิล็อก วิวเขาช้างเผือก บรรยากาศบ้านสวน อากาศสดชื่น เย็นสบาย เหมาะสำหรับมาพักผ่อน